Ủng hộ kinh phí in ấn đại tạng kinh

Đại chúng ủng hộ cúng dường vui lòng qua Paypal hoặc bằng thẻ tín dụng