Nhìn toàn cảnh - Nghĩ đa chiều

Tag place branding

Xây dựng thương hiệu địa phương và một số điển hình tại Việt Nam

Sticky post

“Tương lai phát triển của địa phương sẽ không lệ thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên mà tùy thuộc vào chuyên môn, kỹ năng, đóng góp, phẩm chất của con người và công tác… Continue Reading →

© 2022 LƯƠNG HÀ PARIS

Up ↑