Nhìn toàn cảnh - Nghĩ đa chiều

Tag Pho Vietnam

Gọi món ăn bằng tên gốc khi quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới

Sticky post

Ẩm thực là một loại tài sản đặc thù giúp dễ dàng tạo nên sự khác biệt trong hình ảnh thương hiệu quốc gia. Ẩm thực, thông qua các món ăn đặc trưng hấp dẫn, trước hết khiến người ta… Continue Reading →

© 2022 LƯƠNG HÀ PARIS

Up ↑