Nhìn toàn cảnh - Nghĩ đa chiều

Tag nhatkuvuquyen

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 2

Nghĩa khí và nghĩa nhũ (vú giả) Không biết là triệt giác đại ngộ hay là đại si đại mê, dù trước giờ hay suy tư lo nghĩ nhưng từ sau khi mắc bệnh lại rất ít nghĩ tới chuyện… Continue Reading →

© 2022 LƯƠNG HÀ PARIS

Up ↑