Nhìn toàn cảnh - Nghĩ đa chiều

Tag Bí thư tỉnh uỷ

Có một người Anh như thế….

Sticky post

Những năm 2010, vào độ tuổi vừa ngoài 30 như tôi thật chẳng bao chờ dám nghĩ mình có thể lần lượt được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tin tưởng giao phó triển khai những sự kiện quan trọng của… Continue Reading →

© 2022 LƯƠNG HÀ PARIS

Up ↑