Nhìn toàn cảnh - Nghĩ đa chiều

Category Dịch thuật

Khôi phục du lịch thế giới hậu Covid-19: Giải pháp “Seamless mobility”

Sticky post

Khôi phục du lịch thế giới hậu Covid-19: Giải pháp “Seamless mobility” (KTSG) – Nhu cầu về an toàn và bước nhảy vọt về công nghệ đang làm thay đổi nhận thức của con người về việc xê dịch nói… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 25

Năm 2010 của tôi (10) Tối hôm qua tôi trò chuyện với cha mẹ, ông bà khẩn nài tôi đừng mang danh tính thật của Dương thần y nói ra trên mạng. Bản tính thật thà của họ có những… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 24

Năm 2010 của tôi (9) Tôi từng một dạo do dự có nên đem những chuyện dưới đây viết ra hay không, bởi vì tôi sẽ phải viết về những chuyện đã kinh nghiệm, lột tả đầy đủ sự ngu… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 23

Năm 2010 của tôi (8) Chủ nhiệm J để tôi đứng dậy là có lý do để tôi đứng dậy. Đồng thời, ông ấy cũng có thủ thuật và giải pháp phòng trị cột sống tôi bị gãy. Đó là:… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 22

Năm 2010 của tôi (7) Khi chúng tôi điều chỉnh tâm thái do dự, chuẩn bị sẵn sàng tất cả để hỏi bác sĩ J chừng nào làm phẫu thuật cho tôi thì bác sĩ J ra chiều ngạc nhiên… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 21

Năm 2010 của tôi (6) Lại nói về sau khi xác chẩn, vị chủ nhiệm J luôn nghĩ về bệnh nhân lại ào ào xông tới mang tôi từ tầng 20 chuyển lên tầng 22. Đây không phải chuyện khác… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 20

Năm 2010 của tôi (5) Tôi đã từng cho rằng, tôi là một người phụ nữ bình thường không thể bình thường hơn, gia đình tôi cũng bình thường không thể nào bình thường hơn nữa. Cha mẹ không có… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 19

Năm 2010 của tôi (4) Chủ nhiệm J là bác sĩ chủ trị cho tôi.  Tôi rất muốn dùng hình ảnh quả táo khô đeo cặp kính viền vàng để hình dung gương mặt hiền từ và nhiều nếp nhăn… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 18

Năm 2010 của tôi (3) Tôi không biết từng có bao nhiêu người phải bị lưu lại phòng cấp chẩn ở Thụy Kim. Tôi thì có tới 3 ngày nằm ở đây nhưng chưa từng đứng dậy nhìn khắp xung… Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 17

Năm 2010 của tôi (2) Tôi bây giờ đây giống như nhân vật trong tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Triệu Bổn Sơn, đúng thời khắc quan trọng bị lược bỏ đi mấy trăm chữ, bởi vì ba ngày sau… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 LƯƠNG HÀ PARIS

Up ↑