Metaverse sẽ định hình lại toàn bộ ngành du lịch CEO của Facebook Mark Zuckerberg hôm 28/10/2020 đã chính thức thông báo đổi tên Facebook...