Ngoài trời mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới không, trong cái chiều tối chập choạng, có người thì vẫn đang tất bật nơi...