LƯƠNG HÀ PARIS

Đồng Tháp: “Giá trị xanh từ những tiềm năng xanh”

Clip giới thiệu tiềm năng nông nghiệp và mời gọi đầu tư vào nông nghiệp Đồng Tháp

Kịch bản & copywrite: Lương Hà

Thực hiện: Say Cheese & Bút Vàng Media

https://youtu.be/_r9OUOm6WBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *