Clip giới thiệu tiềm năng nông nghiệp và mời gọi đầu tư vào nông nghiệp Đồng Tháp

Kịch bản & copywrite: Lương Hà

Thực hiện: Say Cheese & Bút Vàng Media

https://youtu.be/_r9OUOm6WBI