Có một nơi như thế, clip quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp

dongthap1

https://youtu.be/fRli_bVdiKk