LƯƠNG HÀ PARIS

“Có một nơi như thế”: Clip quảng bá Đồng Tháp

Có một nơi như thế, clip quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp

dongthap1

https://youtu.be/fRli_bVdiKk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *